Bedrijfs- En Arbeidsfysiotherapie

Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie

Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie richt zich op problemen die verband houden met het werk van de individuele werknemer.
Zaken die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.

De Arbeidsfysiotherapeut

De arbeidsfysiotherapeut informeert, adviseert en behandelt met als doel klachten en verzuim te voorkomen.
Naast fysiotherapie kan de behandeling ook bestaan uit een (re-integratie)trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek.

De bedrijfsfysiotherapeut

De bedrijfsfysiotherapeut is opgeleid om, na grondig onderzoek, op bedrijfsniveau de arbozorg te verbeteren.
De Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten (NVBF) behartigt de belangen van de bij hen aangesloten bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten.

De afsluiting

Na het afsluiten van de therapie zal de therapeut altijd een verslag schrijven naar de verwijzer en andere meewerkende specialisten of collega’s.
Vaak is het zo dat enkele gedeeltes van het programma nog enkele maanden met mindere intensiteit gevolgd moeten worden. Dit wordt duidelijk door de therapeut vermeld.
Het kan zijn dat gevraagd word om na enkele maanden éénmaal terug te komen om waar te nemen of er een terugval te bespeuren is. Vaak zijn er door de patiënt nog enkele vragen die dan mogelijk meteen beantwoord kunnen worden. Verder worden, indien nodig, nog andere wensen van de patiënt besproken.

Gerelateerde Artikelen

Afspraak maken

Bel ons direct

Mail ons direct

Whatsapp ons direct