Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op iedere webpagina van deze website waarop MTP Fysiotherapie een link opneemt naar deze disclaimer. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze disclaimer en bijbehorend Privacy Statement en Algemene Voorwaarden.

De door MTP Fysiotherapie – geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62131044– verstrekte informatie op deze website is geen aanbod, advies of andere dienst.

De informatie die door Fysiotherapie wordt verstrekt via deze website zou als betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan. MTP Fysiotherapie spant zich er voor in om de inhoud van de webpagina’s geregeld te actualiseren, aan te vullen of te verbeteren.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. MTP Fysiotherapie kan niet garanderen dat de website volledig foutloos en ononderbroken haar werk doet. Zowel MTP Fysiotherapie als mede overige leveranciers van informatica aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website. MTP Fysiotherapie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van websites die niet door MTP Fysiotherapie zijn ontwikkeld waarnaar wordt verwezen of anderzijds verwijzen naar de website van MTP Fysiotherapie.

MTP Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor schade die is toegebracht die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of door de onmogelijkheid om een webpagina te raadplegen.

De afnemer van informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van informatie verkregen via de website van MTP Fysiotherapie. De informatie – en mogelijk andere gegevens – mogen uitsluitend door de afnemer worden gebruikt. Deze informatie is niet overdraagbaar, mag niet verveelvoudigd, bewerkt of verspreid worden zonder MTP Fysiotherapie hiervan op de hoogte te stellen.

De afnemer van informatie is verplicht alle aanwijzingen van MTP Fysiotherapie omtrent het gebruik van informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.

Laatste aanpassing: 31 augustus 2017

Heeft u nog vragen over onze disclaimer?

Neem contact op bij vragen of opmerkingen of vul het formulier in.